การเปลี่ยนตลับหมึก Toner Laser Printer

การเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer (Toner)

เรื่องมีอยู่ว่า มีโรงเรียนแห่งหนึ่งสั่งตลับหมึก Laser Printer จากทางร้านไป 3 ตลับ หลังจากไปส่งของ 2-3 วัน ลูกค้าได้โทรมาแจ้งว่าตลับหมึกที่ได้สั่งซื้อไปใช้แล้วนั้น พิมพ์ไม่ออกครับ

ผมก็ได้ไปตรวจเช็คที่โรงเรียนครับ ผลปรากฏว่าลูกค้าใส่ตลับหมึกไปแต่ไม่ได้ดึงริบบิ้นที่ตลับหมึกออกครับ เวลาซื้อตลับหมึกของ Laser Printer มาใหม่ก่อนจะใช้งานต้องดึงริบบิ้นที่ตลับหมึกออกด้วยนะครับ ดูที่รูปครับ ที่ผมเอาปากกาชี้ครับ ให้ดึงริบบิ้นออกตามลูกศรครับ

Laser Printer

การเปลี่ยนตลับหมึก

สรุปว่าที่ลูกค้าปริ้นไม่ออกเพราะว่าเวลาเปลี่ยนตลับหมึกไม่ได้ดึงริบบิ้นกันหมึกออกครับ

By Weerachat Rithkamrop

2014.07.15