การเล่นเนตแบบไม่ระบุตัวตน

การเล่นเนตแบบไร้ร่องรอย ไม่มีเก็บ Log การเล่นเนตผ่านเบราว์เซอร์แบบปกติจะมีการเก็บ Log ต่างๆไว้ในเครื่องที่เราเล่นครับ เช่น เมื่อคุณเขาเว็บต่างๆจากในเบราว์เซอร์ เมื่อคุณพิมพ์ตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัวโปรแกรมก็จะแสดง email หรือคำที่เหมือนหรือคล้ายกับคำที่คุณได้เคยพิมพ์ไปแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาให้เองครับ

ถ้าเราไม่ต้องการให้เก็บ Log หรือประวัติอะไรไว้ในเครื่องที่เราเล่น ให้กดดังต่อไปนี้

IE: Ctrl + Shift + P

Google Chrome/ Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + N

ให้กดปุ่ม พร้อมกัน 3 ปุ่ม โปรแกรมจะมีหน้าตาดังรูปครับก็จะเข้าสู่โหมดการเล่นแบบไม่ระบุตัวตนครับ

ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/jdcomclick

ไม่เก็บประวัติการเล่นเนต

ไม่ระบุตัวตน

Category: ทั่วไป Posted on by