รับซ่อม Printer

รับซ่อม Printerเครื่องพิมพ์หรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องปริ๊นเตอร์เป็นอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งในปัจจุบันก็มีใช้งานตามบ้านแทบทุกบ้านที่มีคอมพิวเตอร์ ปัญหาของ Printer อาจมีได้ตั้งแต่ซื้อเครื่อง Printer มาแล้ว ผู้ใช้งานไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะติดตั้ง Driver ไม่เป็น ต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง แผ่น Driver หาย ลง Windows ใหม่แล้วไม่มี Driver หรืออาจใช้ Printer ไปซักระยะหนึ่งแล้ว พิมพ์ออกมาแล้วภาพหรือตัวอักษรไม่ชัดเจน พิมพ์ภาพออกเป็นเส้นๆ สีเพี้ยน สีไม่ครบตามที่ต้องการ กระดาษติดบ้าง สั่งพิมพ์แล้วไม่พิมพ์บ้าง ซึ่งปัญหาลักษณะนี้พบเป็นได้บ่อยครั้ง ทางร้านเจดีย์คอมพิวเตอร์รับซ่อม Printer ด้วยช่างที่ชำนาญการ ใช้อะไหล่แท้ ราคาไม่แพง