ข้อควรระวังเกี่ยวกับการ Reset Password

วันนี้มีเรื่องจะมาเล่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ Reset Password สำหรับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Windows 7 ครับ เรื่องมีอยู่ ผมไปบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้า ก็เป็น Office สำนักงานทั่วๆไปครับ มีคอมฯประมาณ 10 กว่าเครื่อง ให้แชร์เครื่องพิมพ์ (Print Sharing) ให้ Map Drive เรียกโปรแกรมทางบัญชีผ่าน Network แก้ปัญหานู่นนี้นั้นตามปกติของคอมฯตามบริษัทครับ

เรื่องมีอยู่ว่า ลูกค้าต้องการให้ Reset Password สำหรับการเข้า Windows ผมก็จัดการทำให้เสร็จ เพียงแต่การใส่ Password ผมให้ลูกค้าทำการพิมพ์รหัสผ่านเองครับ คือในช่อง New password และช่อง Confirm password พอลูกค้ากำหนด Password เสร็จผมก็สั่ง Restart เครื่องคอมฯ เพื่อกลับเข้าสู้ Windows Login ปรากฏว่าลูกค้าพิมพ์ยังไงก็ไม่ผ่านครับ รหัสผ่านผิด เข้าเครื่องไม่ได้ครับ จนผมต้องทิ้งไว้แล้วไปทำเครื่องอื่นก่อนจนเสร็จทั้งบริษัทลูกค้าก็ยังเข้าเครื่องตัวเองไม่ได้

การเปลียน Password

การตั้งรหัสผ่านใหม่

สรุปว่าที่ลูกค้าเข้าไม่ได้เป็นเพราะว่า รหัสผ่านผิด เนื่องจากตอนลูกค้าใส่รหัสผ่านใหม่ (New password, Confirm password) Keyboard อยู่ในโหมดภาษาไทยอยู่ครับ จริงๆลูกค้าตั้งใจพิมพ์รหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษ เช่น จะพิมพ์คำว่า “computer” กลับเป็นคำว่า “แนทยำพ” (เวลาพิมพ์จะแสดงเป็นเครื่องหมาย “*****” ผมก็ไม่เห็นว่าพิมพ์อะไรไป)

By Weerachat Rithkamrop

2014.07.09