ล้างเครื่องโน๊ตบุ๊คลองโปรแกรม Windows XP และโปรแกรมต่างๆครับ

ติดตั้ง Windows

ลงโปแกรม

มารับลงโปรแกรมโน๊คบุ๊ค22/06/2557 On site วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

ล้างเครื่องโน๊ตบุ๊คลองโปรแกรม Windows XP และโปรแกรมต่างๆครับ เนื่องจากเครื่องโน๊ตบุ๊คมีการทำงานช้า ทางเราได้สำรองข้อมูลต่างๆจากใน Folder My Documents, Desktop และข้อมูลใน Drive C ไปเก็บสำรองไว้ใน Drive D และทำการติดตั้งโปรแกรม Windows XP เข้าไปใหม่ ทำการติดตั้ง Driver ให้ครบทุกตัว ทดสอบการ Connect WiFi สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครับ

สอนการใช้โปรแกรมแปลภาษาผ่านเว็บ https://translate.google.co.th/ สำหรับแปลบทความธรรมภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยครับ สุดท้ายยังได้สั่งซื้อ Mouse USB กับสาย LAN อีก 10 เมตรด้วยครับ