ติดตั้งโปรแกรมอย่างไร ไม่ให้มี Baidu

ตอนติดตั้งก็เลือกเป็นแบบ Custom install

Biadu โปรแกรม

Biadu โปรแกรม โปรแกรมแฝง

เอาเครื่องหมายออก โปรแกรมที่เราไม่ต้องการ
แค่นี้เราก็ไม่ต้องมี Baidu มายุ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์เราแล้วครับ

จากซ่อมคอมศาลายา jdcomputer