ความสำเร็จของชีวิตคือ ?

รับงานด้านคอมพิวเตอร์

รับงานด้านคอมพิวเตอร์

ความสำเร็จของชีวิตคือการได้ทำในสิ่งที่ตนรักและทำได้ดี
ผมเลือกเรียนในสิ่งที่ผมชอบ ทำงานในสิ่งที่ผมรัก และผมก็คิดว่า
ผมทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ดี ผมทำงานทุกๆงานด้วยพลังกายและพลังใจเต็ม 100
เรื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใจผม Bachelor’s degree Computer Science เกียรตินิยมการันตี

Category: advertising Posted on by