ชิงชัยสู้ความเป็นจ้าวแห่งร้านเน็ต

Café Tournament 7 ภาค
ชิงชัยสู้ความเป็นจ้าวแห่งร้านเน็ต ที่ร้าน JDComputer

แข่งขัน HON

HON cafe tournament

รายละเอียดการแข่งขัน HON Community วันพฤหัสที่ 14/8/14 (ร้านเจดีย์คอมพิวเตอร์ กิตติชัย14)
จำนวนเครื่องที่ใช้ทั้งหมดประมาณ 10 เครื่อง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ระหว่าง 5pm – 7pm
รูปแบบการแข่งขันแบบ Midwars จำนวนผู้เล่นประมาณ 10 คน อาจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้

รายละเอียดการแข่งขัน HON Community วันพฤหัสที่ 21/8/14 (ร้านเจดีย์คอมพิวเตอร์ วัดมงคล)
จำนวนเครื่องที่ใช้ทั้งหมดประมาณ 10 เครื่อง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ระหว่าง 5pm – 7pm
รูปแบบการแข่งขันแบบ Midwars จำนวนผู้เล่นประมาณ 10 คน อาจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้

รายละเอียดการแข่งขัน HON Community วันอาทิตย์ที่ 24/8/14 (ร้านเจดีย์คอมพิวเตอร์ กิตติชัย5)
จำนวนเครื่องที่ใช้ทั้งหมดประมาณ 20 เครื่อง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ระหว่าง 2pm – 6pm
รูปแบบการแข่งขันแบบ Midwars จำนวนผู้เล่นประมาณ 20 คน อาจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้

ของรางวัล
1.เสื้อยืดเกมต่างๆจาก การีนา
2.วิสแบรนเกมต่างๆ จากการีนา
3.item code ต่างๆให้ผู้เล่น
และอื่นๆตามความเหมาะสม

ขอบคุณครับ

เพิ่มเติมได้ที่: http://www.hon.in.th/news/content/5036.html
www.jdcomclick.com
เจดีย์คอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมศาลายา

HON cafe tournament

Category: ทั่วไป Posted on by