ดูภาพย้อนหลังจาก IP Camera

การดูภาพย้อยหลังจากกล้อง IP Camera (SD Card recording playback)
1.เปิดโปรแกรม IP Camera จากเครื่องคอมฯหรือจากโน๊ตบุ๊ค
2.เลือกกล้องที่ต้องการ คลิกขวาที่เมนู View SD card files
3.กดปุ่ม Refresh เพื่อแสดงรายการไฟล์ต่างๆ ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ต้องการดู

History view vdo

การดูภาพย้อนหลังจากกล้อง IP Camera

View SD Card files

SD Card recording playback

ซ่อมคอมศาลายา JDCOMPUTER

Category: ทั่วไป Posted on by