การใช้หมึกแบบเติม Refill ink

เรื่องการใช้หมึก Refill

หมึกเติมเอง

การใช้หมึกแบบเติม

การใช้หมึกแบบเติม ต้องดูยี่ห้อที่เชื่อถือได้
เพราะถ้าเติมไปแล้วเครื่องปริ้นเตอร์ของเราเสียหายไป จะได้ไม่คุ้มเสีย

ก่อนซื้อควรศึกษา เรื่องหมึกแบบเติม (Refill) ให้ดีก่อนใช้งาน
เพราะอาจทำให้ปริ้นเตอร์ของเราพังได้ หรืออาจปริ้นออก แต่ไม่ขัดเจน หมึกไม่เกาะกระดาษ
สีสันไม่สดใส ภาพที่ได้ไม่สวยงาม

ร้านจำหน่ายหมึก Refill ก็ควรเป็นร้านที่ไม่สต๊อกสินค้าไว้นานเกินไป
ควรดูวันหมดอายุของหมึกด้วย เพราะถ้าหมึกหมดอายุการใช้งานไปแล้ว
คุณภาพของหมึกก็จะไม่ได้ตามสเปกที่ระบุไว้

Inkjet Refill,หมึกพิมพ์, ศาลายา, พุทธมณฑล สาย 4, เขตอำเภอเมือง นครปฐม

Category: Uncategorized Posted on by