ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

รับซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung, Fuji ทุกรุ่น
อาการ สีจืด หมึกจาง กระดาษติด
กระดาษติดในจุดที่มองไม่เห็น, หาไม่เจอ แก้ไม่ได้

เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นอุปกรณ์สำนักงานอย่างหนึ่งซึ่งใช้ในการสำเนาเอกสาร โดยการใช้ความร้อน หรือหลักไฟฟ้าสถิต ในการอ่านเอกสารต้นฉบับและ พิมพ์เอกสารอีกฉบับออกมา

Fuji xerox2010, Fuji xerox2020, Fuji xerox2220
Fuji xerox355, Fuji xerox455

สนใจติดต่อ 083 804-6268
LineID: jdcomclick

เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสารไม่ทำงาน ถ่ายซีด สีจาง เครื่อง Error

Category: advertising Posted on by