ย้ายที่ทำการร้าน สาขาวัดมงคลประชาราม

ประกาศร้านเจดีย์คอมพิวเตอร์

เรื่องย้ายที่ทำการร้าน

ตั้งแต่วันที่ 25/05/59 ทาง JDCOMPUTER ได้ปิดสาขาวัดมงคลประชารามเนื่องจากหมดสัญญาเช่า ทางได้ไปย้ายที่ทำการใหม่เป็นอาคารพาณิชย์ ในโครงการหมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า 14 จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ

แผนที่ไปที่ทำการร้านใหม่ครับ

แผนที่ร้าน JDCOMPUTER

สาขา หมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า 14

Category: Uncategorized Posted on by