เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน

ชื่อบัญชี: เจดีย์คอมพิวเตอร์ กระทำการแทนโดย นาย วีระชาติ ฤทธิ์คำรพ
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่บัญชี: 206-251142-1
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

Account No

บัญชีร้านเจดีย์คอมพิวเตอร์ ศาลายา

Category: ทั่วไป Posted on by