เบอร์แจ้งเน็ตเสีย

เน็ตเสียศาลายา

เบอร์แจ้งเน็ตเสีย

– แจ้งเหตุโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขัดข้อง
3BB ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1530 โทรศัพท์: 66-2-100-2100 แฟกซ์: 66-2-100-2121
AIS Fibre Contact Center กด 1185
TOT กด 1177 ตามด้วยหมายเลขบริการ และกดโทรออก หรือ TOT Contact Center โทร 1100
True Internet ทรู อินเทอร์เน็ต กด 1686