ซ่อม InkJet Printer

รับซ่อมเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์แบบหมึกน้ำ

รับซ่อมเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์แบบหมึกน้ำ

รับซ่อมปริ้นเตอร์ InkJet Print

ปริ้นเตอร์อิ้งเจท (InkJet Printer) ต้องปริ้นบ่อยๆนะครับ
ถ้าไม่ได้ใช้เลยก็ต้องล้างหัวพิมพ์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อไม่ให้หัวพิมพ์ตันครับ
ถึงจะใช้งานทุกวันก็ต้องล้างหัวพิมพ์เพราะเวลาลูกค้าใช้งาน อาจไม่ได้พิมพ์ให้ครบทุกสี ทำให้สีที่ไม่ได้ใช้อุดตันได้ครับ
เวลาพิมพ์สีที่หัวสีนั้นตันงานพิมพ์ก็จะออกมาเป็นเส้นๆครับ

รับซ่อมปริ้นเตอร์ทุกรุ่น รับซ่อมปริ้นเตอร์ทุกอาการครับ
ประเมินราคาก่อนซ่อมครับ ไม่คิดค่าเปิดเครื่องครับ