การเลือกซื้อการ์ดจอ

จะเลือกซื้อการ์ดจออย่างไรให้ เหมาะสม
1. ราคา
2. ลักษณะการใช้งานและวัตถุประสงค์
หรือบอกความต้องการของท่าน ทางร้านซ่อมคอมศาลายา
จะนำเสนอตามงบประมาณและการใช้งานให้ท่าน หรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจเลือกการ์ดจอครับ

การ์ดจอแยก

การ์ดจอแยก สำหรับ PC

เพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/jdcomclick/posts/986524128089134

Category: ความรู้ Posted on by