ปริ้นเส้นตรงไม่ตรง

ปัญหาปริ้นตารางแล้วเส้นตารางไม่ตรง เป็นเส้นคั่นๆ
เกิดจากเซ็นเซอร์สกปรก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ในตัวเครื่องปริ้น
ก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ครับ

ปริ้นเตอร์เส้นไม่ตรง

ปริ้นเตอร์ ปริ้นเส้นตรงไม่ตรง

Category: ความรู้ Posted on by